Grijanje, solarno, klime i vodoinstalaterski radovi.

Untitled-1  SELCONTROL može biti spojen na WDC10B, WDC10 i WDC20, te na solarnu regulaciju SGC14 ,26,36,67. SELCONTROL omogućuje nam da upravljamo regulatorem i svim njegovim opcijama preko osobnog računala.

Selcontrol zovemo i poveznik između Seltron regulacije treće generacije pomoću osobnog računačala ili laptopa.
Sa povezivanjem regulatora na osobno računalo dobivamo hrpu novih mogučnosti i potpuno novu dimenziju kod ipravljanja , nadzora i racionalizaciji grijanja u selcontrol000invidividualnome i janvome objektu.
Na osobno računalo je potrebno instalirati priložen program i samo taj komunicira s ragulatorem preko priloženog USB-a spojenog u računalo.
Veza je napravljena preko COM porta na regulaciji, to je linija koja se upotrbljava za sobnu jedinicu za vođenje vremenskog programa regulatora grijanja
Uz pomoć paketa SELCONTROL postaje korištenje regulacije izrazito jednostavno, pregledno, brzo i zabavno. Bez posebnog tehničkog znanja svaki korisnik iz dnevne sobe može mjenjati vremenske programe, način rada i kompletnu analizu djelovanja sustava grijanja.
temperaturepufer i peć sa VTC512
MOGUČNOSTI:

– Prikaz odabranog načina rada pojedinih krugova grijanja,
– Promjena načina rada i željenu temperaturu za SVAKI krug grijanja,
– mod party, Eco i godišnji odmor,
– Pregled mjerenih, obračunatih i željenih temperatura,
– Sadašnje stanje svih izlaza,
– Prikaz odabranih hidrauličnih shema
– Prikaz i pohrana svih temperatura i stanja upravljačkih releja u interaktivnom grafikonu
– mogučnost simulacije temperature svih temperaturnih senzora,
– mogućnost pregledati i promijeniti sve vremenske programe, kontrolne parametre i druge opcije
– mogućnost pohraniti sve postavke regulatora u setup datoteku i kopirati ih na neki drugi kontroler, također je moguće u datoteku spremiti sve podatke o radu regulatora