Grijanje, solarno, klime i vodoinstalaterski radovi.

KOLEKTORI-SET2Set se sastoji od:
– 2 pločasta kolektora sa krovnim nosačima
– Solarni spremnik od 300 lshema-201
– solarna pumpna grupa
– Regulacija solarnog sustava
– eks. posuda za solarno
– SOlarna tekućina
– Bakreni cjevovod do 20 m
– Kompletna montaža i puštanje u rad